Voorwaarden en privacyverklaring

Ilse van Opstal 

Volg je een groepsles, privéles, therapiesessie of workshop bij Ilse van Opstal dan ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. 

Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 Vermeld vooraf aan een groepsles, privéles, therapiesessie of workshop altijd blessures, medicatie, aandoeningen en ziekten voor de eigen veiligheid. Deelname aan lessen of een sessie geschied op eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van je eigen lichamelijke, emotionele en mentale grenzen. Raadpleeg in geval van twijfel over je gezondheid altijd een huisarts of fysiotherapeut.

1.2 Ilse van Opstal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk letsel, blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Ilse van Opstal kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de deelname aan de sessie of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat zij onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen of doordat bij deelname de veiligheid in het geding is.

Aanmelding, geldigheid leskaarten en annulering

2.1 Aanmelding voor lessen, sessies of workshops kan via e-mail of telefonisch. Voor een privéles of therapiesessie vindt een telefonisch intakegesprek plaats waarin ook de datum wordt afgesproken.

2.2 Een leskaart voor 10 groepslessen op een vast tijdstip is 12 lesweken geldig. Inhalen op een ander tijdstip is mogelijk als er ruimte is en kan binnen de 12 weken dat de kaart geldig is. Een flexibele strippenkaart voor 10 groepslessen is een half jaar geldig. De geldigheidsduur van leskaarten voor privélessen is in overleg. 

2.3 Annuleren van een les (zowel groepsles en privéles) kan kosteloos tot 24 uur voor de les via e-mail of telefonisch. 

Privacy en persoonsgegevens 

3.1 Ilse van Opstal ziet het als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Ilse van Opstal verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie, de administratie, het versturen van nieuwsbrieven, het afhandelen van betalingen en als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals bij het doen van belastingaangifte. 

3.2 Persoonsgegevens worden bewaard op het moment dat je contact met Ilse van Opstal opneemt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming ter beschikking worden gesteld aan derden. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens in te zien of te wijzigen. 

3.3 Ilse van Opstal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen 

4.1 Deze voorwaarden, de tarieven en lestijden kunnen door Ilse van Opstal worden gewijzigd. Via de website en e-mail word je hiervan op de hoogte gehouden.